Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep, een dag, een weekend of langer.

vrijdag 13 - zondag 15 februari 2014

Schampavaria - abdijweekend

Abdij O.L.V van Nazareth te Brecht

Ons tiende abdijweekend in de reeks van Schampavaria!
Vieren we dit ????.... Misschien moeilijk in een abdij.... toch kunnen we dit tiende weekend dan wel een 'echt' abdijweekend noemen in een nog zeer levende contemplatieve abdij met een relatief hoog aantal, nog vrij jonge monnialen waar de gezangen en de diensten (7 maal per dag) naast de handenarbeid (maken van liturgische gewaden, vlaggen, zeep en natuurlijke wasproducten) de hoofdactiviteiten van de dag zijn.
We zijn te gast in het vrouwen - trappistinnenklooster, gelegen te Brecht, in een oase van rust in de Noorderkempen, 5 km ten noordwesten van de mannenabdij van Westmalle.
Deze cisterziënzerabdij is de officiële voortzetting van het in 1236 gestichte klooster O.L.V van Nazareth te Lier. Daar leefde in 1236 tot aan haar dood één van de grote mystieke vrouwen van de 12de eeuw: de zalige Beatrijs. Daar schreef ze het oudste bewaarde prozawerk in de Nederlandse letterkunde, een mystiek traktaat, een parel van de taalkunst : 'van seuen manieren en Heiligen minnen '...

Programma

Abdij Averbode
Schampavaria in de abdij van Averbode - maart 2014