Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep, een dag, een weekend of langer.

Zaterdag 25 maart 2016 - 15.05 uur

Algemene vergadering tochtleiders te Leuven / Heverlee

Schampavie vzw nodigt alle tochtleiders-leden uit op de algemene vergadering.
Ook wie nu nog geen tochten leidt, maar overweegt om in de nabije toekomst tochtleider te worden, voor één of meerdere tochten per jaar of op een andere manier zich in te zetten voor Schampavie is welkom.

Programma
-Verwelkoming
-Goedkeuring verslag vorige vergadering
-Goedkeuring jaarrekening 2016 en begroting 2017
-Ontslagen en benoemingen (mochten die er zijn)
-Programma opstellen tochten tot februari/maart 2018 (en eventueel langere weekends verderop)
-Andere agendapunten die jullie mogen mailen naar Hugo.

Aansluitend op de vergadering wordt er ter plaatse een etentje aangeboden door de Schampaviekas.

tochtleiders