Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep, een dag, een weekend of langer.

Zaterdag 12 maart 2016 - 15 uur

Algemene vergadering tochtleiders te Eke-Nazareht

Schampavie vzw nodigt alle tochtleiders-leden uit op de algemene vergadering.
Ook wie nu nog geen tochten leidt, maar overweegt om in de nabije toekomst tochtleider te worden, voor é´n of meerdere tochten per jaar of op een andere manier zich in te zetten voor Schampavie is welkom.

Programma
-Verwelkoming
-Goedkeuring verslag vorige vergadering
-Goedkeuring jaarrekening 2015 en begroting 2016
-Ontslagen en benoemingen (mochten die er zijn)
-Programma opstellen tochten tot februari/maart 2017 (en eventueel langere weekends verderop)
-Andere agendapunten die jullie mogen mailen naar Hugo.

Aansluitend op de vergadering wordt er ten huize Guido en Christine een etentje aangeboden door de Schampaviekas.

tochtleiders