Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep, een dag, een weekend of langer.

zondag 11 september 2016

Luswandeling vanuit Linden (16 km) voor rustige stappers

Lindenbos en Chartreuzebos

Diepe holle wegen, grillig landschap en mooie vergezichten

De tocht start aan de Sint-Kwintenskerk, Martelarenplaats 1 te 3210 Linden om 10u30
Het Lindenbos en het Chartreuzenbos liggen vlak bij elkaar, aan de zuid- en noordoostzijde van de uitgestrekte Hagelandse heuvelrug tussen Holsbeek, Linden en Kessel-lo. Diepe holle wegen, het grillige landschap en de mooie vergezichten maken deze bossen en hun omgeving zeker het bezoeken waard. Het Lindenbos is 35 ha groot en bestaat uit mooie oudere beuken- en eikenbossen. Het werd in 1991 aangekocht door de Vlaamse overheid en ingericht als wandelbos. Het Chartreuzenbos is sinds 1996 eigendom van de Vlaamse overheid. Het ligt een 500 meter verder naar het oosten en is een afwisselend bosgebied van meer dan 70 ha. In het oosten en noordoosten van het domein vormen zeer steile hellingen de overgang naar de Wingevallei.

De omgeving van het Chartreuzenbos was tot voor de Franse revolutie eigendom van de Kartuizerorde (Les pères Chartreux). Vandaar trouwens de naam Chartreuzenbos.Deze kartuizers leefden zeer eenvoudig en teruggetrokken. Zoals alle kloosters hadden ze een boerderij, grond en bos in hun bezit om hun behoeften aan voedsel en brandstof te voldoen. Tijdens de Franse inval (1792) werden de goederen van kerken en kloosters onteigend.
De taverne "Bed van Napoleon" is een oude boswachterswoning die door de eigenaar verbouwd werd tot een gezellig restaurant. In deze ondertussen beroemde afspanning kan je, wachtend op spijs of drank, een kijkje nemen in de sponde van Napoleon waar de beruchte keizer, volgens een familieverhaal, een nacht zou geslapen hebben.Negen maand later zou een Lindens meisje een jongetje ter wereld gebracht hebben, duidelijk een Corsicaans type. Dit is echter een recente legende! "Se non è vero, è ben trovato", (als het niet waar is, is het toch goed gevonden) zoals men in het Italiaans zegt.

Op het meest noordoostelijke punt van Linden bevindt zich een oude en belangrijke kapel: de Speelbergkapel . Ze werd gebouwd op de grens van drie dorpen: Linden, Kortrijk-Dutsel en Holsbeek. In 1661 was de pest uitgebroken en ook Linden werd getroffen. Om het onheil te bezweren, besloot men een Mariakapel te bouwen op de Speelberg. Oorspronkelijk was het een gebouwtje in traditionele bak- en zandsteenstijl met een leien dakje en een klein ribgewelf. Dit zandstenen ribgewelf, zwaar van vorm, heeft in het centrum een ronde sluitsteen en komt in de vier hoeken neer op een kraagsteen. Aangezien ze een tijdje terug in lamentabele toestand verkeerde, werd de kapel opgeknapt met cement en werd het opschrift opnieuw aangebracht. De oude lindeboom, die traditioneel hoort bij onze kapellen, staat er nog altijd. Hij is intussen wel gespleten door de bliksem.