Schampavie

Avontuurlijk wandelen en fietsen in groep,
een dag, een weekend of langer.

Covid 19 - Schampavieters houden zich aan 10 regels.

We volgen de beslissingen van de Veiligheidsraad:huidige maatregelen.

Sport- en cultuuractiviteiten zij toegelaten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 50 personen, steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Uitgebreide persoonlijke bubbel: elke persoon mag, bovenop de personen die onder hetzelfde dak wonen, per week maximum 15 verschillende personen ontmoeten in het kader van privébijeenkomsten, met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Hier is nauwer contact toegelaten, maar niet aanbevolen.

Voor de eerstvolgende Schampaviedagtochten (vanaf 13 juni 2020).
1.In verband met contactopsporing gelieve je deelname aan een dagtocht te registreren,via de link die bij elke tocht staat, bij voorkeur enkele dagen tot de avond voor de tocht, Mocht bij een deelnemer binnen de 14 dagen na de tocht een besmetting met het coronavirus COVID-19 worden vastgesteld, verzoeken we die deelnemer dit aan de betrokken tochtleider te melden.
2. Kijk de avond voor de tocht nog eens op de Schampaviesite of de tocht doorgaat. Een tochtleider die (een beetje) ziek wordt / koorts krijgt, moet immers thuisblijven. Jij neemt ook niet deel als je een beetje ziek bent. Zeker fietstochten kunnen omwille van slechte weersomstandigheden geannuleerd worden.
3. Als er zeer veel aanmeldingen zijn, kan de groep in 2 groepen opgesplitst worden.
4. Kom je met openbaar vervoer: mondmasker verplicht + probeer de anderhalve meter afstand te bewaren, zet je niet in groep samen als er voldoende palats is..
5 Neem je als chauffeur iemand mee die niet onder hetzelfde dak woont, dan kan dit enkel als jullie onderling akkoord zijn dat dit tot de 'uitgebreide persoonlijke bubbel' hoort en dragen meerijders in de wagen een mondmasker.
6. Hygiënemaatregelen: omdat we op tocht geen water en zeep ter beschikking hebben raden we je aan alcoholgel mee te nemen. Gebruik die nadat je van de bus of trein stapt of na het gebruik van bv. een picknicktafel.
7. Blijf op de afspraakplaats anderhalve meter van elkaar = goede oefening voor de rest van de dag. Groeten, maar geen handen geven. Wandelen mag zonder mondmasker, doch anderhalve meter van elkaar blijven: op een smal pad is dat dus een langgerekte rij, op een bredere trage weg maximaal met 2 naast elkaar langs beide uiteinden van de weg.
8. Binnen de tochtgenoten van de dag kan je met enkelen een 'uitgebreide persoonlijke bubbel' hebben: alleen mits wederzijds akkoord, zeer beperkt te houden tot enkele babbelmaatjes, bewaar de anderhalve meter t.o.v. anderen.
9. Bij een picknick (buiten) ruim verspreiden: niet met 20 naast elkaar op een boomstronk of met 8 aan een picknicktafel. Zorg dat je zitmatje of plastic om op te zitten mee hebt.
10. Café of terras enkel met de 'uitgebreide persoonlijke bubbel' aan een tafel. Weet dat aan de toog drank halen verboden is, behalve in een eenmanszaak en mits dan anderhalve meter afstand te houden. Ook niet 'eventjes helpen zodat het vooruit gaat', glazen terugbrengen...

Aanvullend voor Schampavieweekends.
Protocol Vlaamse Jeugdherbergen
Waalse jeugdherbergen
-Je gaat niet mee op weekend als je je ziek voelt / koorts hebt.
- 'Eigen bubbel'-principe: planning, kamers, maaltijden worden zo georganiseerd dat er geen nauw contact is met andere groepen / families / individuele gasten.
- Bij aankomst en voor maaltijden: wacht op en luister naar de instructies van jeugdherbergpersoneel.
- Mondmasker verplicht in de gemeenschappelijke ruimten, gangen, restaurant, ... behalve wanneer je aan tafel zit of in een zithoek/lokaal met enkel eigen bubbel.
Schuif je aan voor een buffet? Zet je je recht om nog een koffie te halen? Mondmasker aan! -Handen wassen en ontsmetten voor en na avondmaal en ontbijt.
-Binnen de Schampaviegroep maken we kleinere bubbels: zet je aan de ontbijttafel bij dezelfde mensen als waarmee je het avondmaal nam, met wie je de kamer deelt...